Akcije

Kartica zvestobe Paradiso

NOVO!

Kartica zvestobe prinaša več ugodnosti in atraktivnih ponudb. Z vsakim nakupom pa se vam nekaj plačanega zneska celo povrne.

ZA VSAK NAKUP NAD 20,00 € znotraj kompleksa Paradiso, vam NA KARTICO ZVESTOBE VRNEMO 3% od celotnega zneska 

(izključene so storitve v akciji, tobačni izdelki ter mesečna vstopnica za fitnes center)SPLOŠNA PRAVILA, ki veljajo za kartico zvestobe Paradiso

- Kartico lahko takoj brezplačno pridobijo fizične osebe od dopolnjenega šestnajstega leta dalje z oddajo pristopne izjave na enem od prodajnih mest. Pristopno izjavo je mogoče izpolniti tudi na spletni strani www.paradiso.si, vendar v tem primeru izdajatelj pošlje kartico v 14 dneh od dneva prijave po pošti na podan naslov.

- Ob vsakem plačilu je treba na blagajni predložiti kartico zvestobe. Poznejši vpis nakupa ni mogoč, prav tako ni mogoče kasneje izkoristiti popustov. Brez predložene kartice zvestobe prav tako ni mogoče izkoristiti drugih ugodnosti.

- Kartico lahko uporablja le njen imetnik in ni prenosljiva. Imetnik kartice je dolžan ob nakupu skupaj s kartico pokazati tudi osebni dokument.

- Stanje na vaši kartici lahko preverite na vsakem prodajnem mestu ali na spletni strani www.paradiso.si.

- Če na kartico dve leti ni zabeležen noben nakup, pridobi status neaktivne kartice. Takšno kartico ima izdajatelj pravico preklicati, ne da bi o tem obvestil imetnika kartice.

- Kartica zvestobe ne velja za ponudbe, ki to posebej označujejo in za posebne kartičarske akcije. Popusti se ne seštevajo.

- Kartica velja izključno pri plačilu storitev v sklopu Term Paradiso in ne pri koriščenju storitev prek posrednikov (turistične agencije, prodajni zastopniki...) ali spletne strani.

- Kartica zvestobe prinaša posebne akcije, ki so namenjene izključno imetnikom kartice. Izdajatelj jih bo o akcijah obveščal z elektronskimi sporočili. Če želite biti obveščeni o ugodnostih in spremembah, nam zaupajte svoj naslov e-pošte. Spremembe svojih podatkov nam posredujte na mail paradiso@siol.net.

- Imetnik kartice lahko kadarkoli brez odpovednega roka pisno odpove uporabo kartice, s čimer mu prenehajo veljati vse ugodnosti.

- Izgubo ali krajo kartice zvestobe prijavite neposredno na sedež podjetja Terme Paradiso, Marjan Cvetkovič s.p., Selska cesta 15b, 8257 Dobova. Izdajatelj bo najpozneje v 30 dneh po prejemu prijave poslal novo. Vse ugodnosti z izgubljene ali ukradene kartice se prenesejo na novo. Stara kartica se blokira.

- Imetnik kartice se zavezuje, da bo podjetje Paradiso sproti obveščal o morebitnih spremembah naslova, imena ali drugih podatkov, ki so pomembni za uporabo kartice.

- Kartica je brezplačna. Izdajatelj in lastnik kartice je podjetje Terme Paradiso, Marjan Cvetkovič s.p.. S koriščenjem kartice uporabnik dovoli izdajatelju zbiranje informacij o koriščenju storitev v Termah Paradiso ter uporabo teh podatkov v namene marketinga. Izdajatelj se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabljal v skladu z določili Zakona o vartsvu podatkov.

- Izdajatelj si pridružuje pravico do spreminjanja pravil. Vse spremembe so javno objavljene na internetni strani www.paradiso.si. Če uporabnik uporablja kartico tudi po objavljenih spremembah, velja, da se z njimi strinja.